Rytmiske kompositioner for cellokvartet

20. okt. 2015
Afsluttet

Af Jonas Johansen (tidligere ansat)

Projektet falder ind under kategorien pædagogisk udviklingsvirksomhed men har ligeledes en kunstnerisk dimension.

Fra et pædagogisk perspektiv har intentionen været at udvikle en række rytmiske cello-øvelser målrettet klassiske cello-studerende, hvor parametre som groove og frasering står centralt.

Kunstnerisk set har intentionen været at komponere et værk for cello-kvartet baseret på musikalske ideer hentet fra den rytmiske musiks skatkammer.

Projektets ambition har med andre ord været at bygge bro mellem klassisk, nodenoteret cellomusik og den rytmiske musiks fokus på groove, såvel i en pædagogisk som kunstnerisk kontekst.

Læs rapporten HER.