Metafor og tekstur. Et kompositions-projekt

21. mar. 2014
Afsluttet

Af Jacob Anderskov

Hvad sker der med kompositions-processen, når man komponerer ud fra en metafor? Og hvad hvis det metaforiske forlæg for en komposition er klarlagt ned i detaljen allerede før den første node er nedfældet på papiret? 
I dette projekt undersøger pianist Jacob Anderskov denne kompositionsform gennem en komposition, der så vidt muligt bygger på en forudbestemt metaforisk ramme og dermed så vidt muligt forsøger at løsrive sig fra en ’nødvendig’ tonal og rytmisk progression, der afhænger af det først opståede tonemateriale. 

Materialet står i RMC's FoU-bibliotek og kan ses ved henv. til

Udført i samarbejde med Ensemble Nordlys og Agnostic Revelations.