Komposition og Produktion som Projektarbejde

21. mar. 2014
Afsluttet

Af Peter Danstrup (tidligere ansat)

Projektet er en undersøgelse af de uddannelsesmæssige retningslinier og rammer for Rytmisk Musikkkonservatoriums kandidatuddannelses KUV-undervisnings skriftlige afrapportering. Gennem afrapportering af sit egent kunstneriske udviklingsprojekt ‘Reptiles in the Sky’ beskrives kompositionsprojektets faktiske implementering
fra partitur til indspilning, mix, masterering, udgivelse og pr-arbejde. 

Undervejs perspektiverer Danstrup reflektioner om den supplerende procesvejledning, han selv sammen med kolleger har tilbudt de studerende. Afslutningsvis diskuteres relationen mellem kunstnerisk udviklingsarbejde og skriftlighed med henblik på musikkonservatoriernes undervisning I kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Du kan læse mere i projektrapporten