Verdenspremiere på nyt musikværk af Barry Guy

Verdenspremiere på nyt musikværk af Barry Guy
RMC's æresprofessor Barry Guy dirigerer et stort ensemble af studerende fra begge Københavns konservatorier til en gratis koncert i Brorsons Kirke.
Nyhed

Den indflydelsesrige britiske bassist og komponist Barry Guy er adjungeret professor på RMC og har komponeret værket Hotshop med inspiration hentet fra glaspusterens kogende værksted.

Dirigeret af Barry Guy giver et stort ensemble af studerende fra begge Københavns konservatorier verdenspremiere til værket ved en gratis koncert i Brorsons Kirke fredag 4. oktober.

Det intime koncertrum i Brorsons Kirke bliver fyldt med et tredive musiker stort ensemble bestående af studerende fra både Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM), som ugen op til koncerten har arbejdet med det omfangsrige værk, der henter sin inspiration fra den amerikansk glasskulptør Dale Chihulys arbejde og værksted.

Værket er inddelt i tolv dele, som hver er formet over Chihulys værkserier: Cylindre, kurve, vaser, Ikebama med mere, og små blyantstegninger af glasskulpturerne indgår i partituret.

Barry Guy fortæller om inspiration fra glaspusterens kogende værksted:

"Jeg var meget imponeret over den måde Chihulys hold arbejder sammen på – højenergisk og koncentreret hele vejen igennem, hvor balancen mellem succes og fiasko ligger i hver medarbejders tekniske færdigheder og i tilliden til en fælles kreativitet. Det er præcis den måde jeg foretrækker at arbejde på!"

Barry Guy blev i december 2016 udnævnt til adjungeret professor på RMC i København, hvor han under jævnlige besøg underviser, øver og spiller med konservatoriets studerende. HOTSHOP er således et værk bestilt til netop de studerende ved både RMC og DKDM, idet Guy med værket gerne vil fortsætte sin ambition om at nedbryde de umiddelbare forskelle mellem det improvisatoriske og musik fremført med blikket rettet mod det regelrette nodepapir. 

Han forklarer om processen og hensigten med værket:

"For et år siden havde jeg fornøjelsen af sammensætte en koncert med musik til både studerende fra RMC samt kollegaer med en baggrund i den klassiske musik. Resultatet var imponerende. Den nye værkbestilling har givet mig mulighed for at forfølge dette spor yderligere, eftersom min opgave har været at skrive et nyt stykke musik, der kunne integrere de to discipliner på en mere sammenhængende måde. Kompositionen har til hensigt at lokke musikere fra en klassisk baggrund og en improvisationsbaggrund til at bevæge sig ud i ukendte territorier med forhåbentlig farverige resultater."

PROGRAM:
19:30 Dørene åbner
20:00 HOTSHOP (ca. 60 min)

- Alle er velkomne. Fri entré. 
- Følg med i Facebook event HER

Saxofonist og lektor på RMC Torben Snekkestad er vært ved koncerten.

Koncerten præsenteres i et samarbejde mellem Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), Det Kongelige Danske Musikonservatorium (DKDM), Alice Cph, SNYK og Brorsons Kirke.

Værket er skabt med støtte fra Beckett Fonden samt Augustinus Fonden.

hotshop_plakat_web.jpg

 

********************************************************************

Om Barry Guy

Barry Guy (født 22. april 1947) er en central skikkelse i det europæiske improvisationsmiljø. Med sit mangeårige virke som stilskabende kontrabassist, impro-musiker og komponist i krydsfeltet mellem moderne partiturmusik og fri jazz, har han haft stor betydning for udviklingen og fornyelsen af disse genrer, blandt andet som stifter og kunstnerisk leder af London Jazz Composers Orchestra.

Barry Guy blev i december 2016 udnævnt til adjungeret professor på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). Hensigten er, at han skal bidrage mærkbart til konservatoriets vision om at være en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

Barry Guy har komponeret, turneret og indspillet med en lang række små og store ensembler siden sidst i 1960erne. Hans musik er en egenartet syntese af mange stilistiske påvirkninger, båret af et usædvanligt solidt håndværk, legende nysgerrighed og lyst til at eksperimentere.

Læs mere om udnævnelsen af Barry Guy som adjungeret professor på Rytmisk Musikkonservatorium HER.

26. sep. 2019, kl. 16.00

Artist Talk
Akvariet, RMC

4. okt. 2019, kl. 20.00

Koncert
Brorsons Kirke

Don't miss the election for student representatives in Studienævnet (the Study Board) and Konservatorierådet (the Conservatory Council) in the canteen on Wednesday 11 September at 12.10. The board and council are a critical part of RMC’s democracy, making important decisions that affect all students and study activities - read more (in Danish) about Studienævnet and K-rådet.

25. sep. 2019, kl. 17.00

Seminar
Akvariet, RMC

Wiki

Alle konservatoriets uddannelser er fuldtidsuddannelser, og der er mødepligt til alle undervisningsaktiviteter, jævnf

Ny publikation: Viden i musikkens tjeneste

Ny publikation: Viden i musikkens tjeneste
Danmarks Akkrediteringsinstitution zoomer ind på RMC's arbejde med at skabe et solidt videngrundlag for konservatoriets uddannelser.
Nyhed

Hvordan arbejder underviserne på RMC med, at konservatoriets uddannelser er baseret på opdateret viden fra forskning, praksis eller udviklingsprojekter? Hvordan identificerer RMC nye videnbehov? Og hvordan finder viden vej fra strategier og vidensprojekter til undervisningen og de studerendes læring?

Med en ny casesamling giver Danmarks Akkrediteringsinstitution et indblik i, hvordan arbejdet med videngrundlag på danske uddannelsesinstitutioner kan se ud, hvilke tanker der ligger bag og hvordan mulige udfordringer kan løses.

Rytmisk Musikkonservatorium repræsenterer de videregående kunstneriske uddannelser blandt publikationens seks cases og tre mere overordnede interviews på tværs af institutionstyper og -størrelser, der blandt andet også tæller Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og VIA University College.

I artiklen 'Viden i musikkens tjeneste' fortæller lektor Søren Kjærgaard, professor Jacob Anderskov, leder af Forsknings- og Udviklingsenheden Lars Brinck og rektor Henrik Sveidahl, hvordan RMC arbejder med at skabe et solidt videngrundlag ved blandt andet at etablere en meget stærk sammenhæng mellem undervisernes videnproduktion og uddannelsernes måde at arbejde med viden på – ikke mindst mellem undervisernes egne projekter inden for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og de studerendes fag Kunstnerisk Udviklingsarbejde.

Download ’Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelser’

Danmarks Akkrediteringsinstitution er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses-og Forskningsministeriet, som gennemfører akkrediteringer for at sikre og udvikle kvaliteten af alle landets videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Dansk Komponistforening har to puljer, der begge har deadline for ansøgninger 1. september. I Komponistmidlerne kan komponister søge om arbejdslegat, rejsetilskud eller mentorforløb. I Produktionspuljen kan alle søge om støtte til produktion, strategisk publikumsarbejde og bestillingshonorarer.

 

13. sep. 2019, kl. 15.30

Artist Talk
Akvariet, RMC

16. aug. 2019, kl. 16.00

Artist Talk
A118

Sider

Subscribe to RMC RSS