Wiki

Studerende på RMC har mulighed for at søge om delvis undervisningsfri (DUF).

Wiki

Har du brug for hjælp til it-relaterede spørgsmål, så læs først vejledningen

Wiki

Som studerende på RMC får du dit eget personlige studiekort til konservatoriet.

Wiki

Studerende og timelærere på konservatoriet kan en til to gange årligt få lavet formstøbte ørepropper ved Siemens med

Wiki

Adgangskort og nøgler

Wiki

RMC's kopimaskiner kan bruges til undervisnings- og arbejdsrelateret print.

Solist - Instrumental/vokal

Solistuddannelsen er en toårig uddannelse, der kvalificerer den studerende som instrumentalist eller sanger på det højeste kunstneriske niveau. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at udbygge den studerendes kandidatuddannelse med fordybelse i et eller flere selvvalgte kunstnerisk undersøgelsesområder, der skal berige og styrke den studerenes kunstneriske profil og praksis.

I løbet af uddannelsen vil den studerende få erfaring og indsigt i kunstnerisk udviklingsarbejde og besidde evnerne til at identificere og kontekstualisere aktuelle dynamiske problemstillinger inden for sit felt. Desuden vil den studerende opnå evnen til at overføre sin kunstneriske praksis og sit kunstneriske udviklingsarbejde til andre områder og genkende eventuelle tilknyttede karrieremuligheder lokalt og globalt.

Uddannelsens kernefokus vil være på den studerendes evne til at udvide vores kunstneriske forståelse og at kunne formidle og realisere disse indsigter til fulde.

Solistuddannelsen henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på solistuddannelsen – vigtige datoer

 • Frist for online ansøgning: 3. december 2019 kl. 12:00
 • Indkaldelse til optagelsesprøve: Senest 6. januar 2020 via e-mail
 • Optagelsesprøve: 21-24. januar 2020
 • Svar på prøven: 15. april 2020 via e-mail
 • Studiestart: 17. august 2020

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER.

Komposition

Uddannelsen i komposition er rettet mod komponister og sangskrivere, som ser sig selv som fremtidens innovatører inden for rytmisk musik som samtidskunstnerisk udtryk.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes vision og har som mål at videreudvikle den enkelte studerendes kunstneriske og undervisningsmæssige profil. Den studerende bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende stimulerer og udfordrer den studerendes udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt i en blanding af skemalagt undervisning og intense projektperioder og de studerende får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder som komponister eller sangskrivere, undervisere og entreprenører i en foranderlig musikbranche.

Bacheloruddannelsen i komposition indeholder to specialfagsområder:

1. Instrumental/elektronisk komposition
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på akustisk og elektronisk arrangement. Specialiseringen henvender sig til elektroniske komponister samt komponister der inddrager arrangement for diverse ensembler.

2. Sangskrivning
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på tekstskrivning.
Specialiseringen henvender sig til sangskrivere.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Åbent hus på RMC: 5. november 2019 kl. 17:00
 • Frist for online ansøgning: 3. december 2019 kl. 12:00
 • 1. runde: Begyndelsen af januar 2020. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: Senest 15. januar 2020 via mail
 • 2. runde: 20-21. januar (sang) og 23-24. januar (komp) 2020
 • Svar på 2. runde: 15. april 2020 via e-mail
 • Studiestart: 17. august 2020

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Sider

Subscribe to RMC RSS