Musical Improvisation mirrored in Philosophy.

20. okt. 2020
Igangværende

Dette projekt hviler på en tro på, at koncerter med et fri improvisatorisk grundlag rummer et unikt formidlingspotentiale. Vi kombinerer vores ekspertise som hhv. jazzmusiker og forsker i musikalsk fordybelse for at undersøge de interaktive processer både hos musikere internt og i forhold til deres publikum. Dette gør vi gennem hjerterytme målinger, samt kvalitative interviews på en jazz turne i Ruhr distriktet.

Med afsæt i improvisations musik, ønsker projektet at afdække hvordan denne kan påvirke hjerne, følelser og kognition. Således arbejdes det i feltet mellem kunst og videnskab. Projektet har til mål kvantitativt og kvalitativt at undersøge den fælles skabelsesproces i improvisations musik, ved at stille en mængde spørgsmål omkring den improvisatoriske proces -individuelt og kollektivt.