RMC tildelt positiv institutionsakkreditering

Konservatoriet lever op til alle internationale standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelse.
4. mar. 2021
Nyhed

På et rådsmøde 2. marts har Akkrediteringsrådet truffet afgørelse om at tildele Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) en positiv institutionsakkreditering. Det betyder, at RMC's kvalitetssikringssystem er vurderet som velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis.

Det danske akkrediteringssystem skal sikre et sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. Institutionsakkreditering giver uddannelsesinstitutionerne ansvar for og frihed til selv at fastsætte et system, der løbende sikrer kvalitet og relevans af deres uddannelser, og med en positiv akkreditering følger flere muligheder i forhold til blandt andet at oprette nye uddannelser og justere de eksisterende.

”Kvalitetssikringen på Rytmisk Musikkonservatorium er stærkt forankret hos en ledelse, der systematisk vurderer fremdriften og effekten af kvalitetsarbejdet. Kvalitetssikringssystemet fremstår gennemprøvet og veltilpasset til institutionens størrelse og særlige karakteristika,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Det uafhængige akkrediteringsråd træffer afgørelse i alle sager om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, og det sker på baggrund af rapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et panel af eksperter, der nedsættes til hver akkreditering. Akkrediteringsrapporterne giver faglige helhedsvurderinger af, om institutionen lever op til en række vedtagne europæiske standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

Akkrediteringens varighed er maksimalt seks år. Herefter skal institutionen igennem en fornyet akkreditering.

Se mere hos Akkrediteringsrådet og hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs Akkrediteringsrådets afgørelsesbrev og akkrediteringsrapporten for RMC (pdf)

foto af rmc's facade