Retningslinjer til studerende for håndtering af COVID-19 på RMC

Denne side er senest opdateret med de gældende retningslinjer 9. april 2021.

Baggrund

Smitten er stigende i Hovedstadsområdet, og der er derfor vedtaget en række restriktioner i København og en række omegnskommuner. For alle uddannelsessteder i Kulturministeriet beliggende i København gælder det, at undervisningen ikke er lukket ned. Undervisningen kan foregå ved fysisk fremmøde efter de i øvrigt gældende retningslinjer, som allerede er blevet meldt ud. De fleste teknisk-administrative medarbejdere arbejder hjemmefra. Dog er medarbejderne i Udlån og en medarbejder fra studieadministrationen på arbejde på RMC for at understøtte uddannelsesopgaven. Ledelsen er også til stede – på skift.

Krav om negativ test ved fremmøde

Ved fysisk fremmøde på RMC skal du kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat. Dokumentation for covid-19-testen kan være både i papirformat og elektronisk, og af den skal fremgå dit navn svarende til navnet på dit ID, tidspunkt for testtagningen samt testresultatet.

Kravet om at fremvise en negativ test gælder ikke, hvis du har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 uger og kan dokumentere det med et positivt undersøgelsesresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

RMC gennemfører løbende kontrol, og hvis man ikke kan fremvise dokumentation for en negativt test eller tidligere smitte, kan det medføre bortvisning.

Skærpede retningslinjer indtil 21. maj

 • Det meste planlagte undervisning (hold og individuelt) afvikles online. Dele af undervisningen gennemføres på RMC efter en særligt udmeldt plan.
 • Alle møder afvikles online, herunder møder i råd, nævn og udvalg, møder i studievejledningen mv.
 • Alle eksamener afvikles online med undtagelse af eksamener, der indeholder performance eller værkfremlæggelse, som afvikles på RMC uden publikum.
 • Studerende kan inden for de gældende kapacitetsbegrænsninger og myndighedernes retningslinjer booke lokaler i åbningstiden til studierelevante aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse, fx egen øvning, indspilning, produktion mv. Alle personer tilstede i lokalet skal registreres i Asimut.
 • Adgang til studier og øvelokaler gælder alene studerende og ansatte, og det er således ikke muligt at invitere eksterne personer ind på RMC.

Undtagelser for eksterne personer i forbindelse med eksamener

 • Det er tilladt at medbringe eksterne deltagere til eksamener, der indebærer performance og værkfremlæggelse.    
 • Det er tilladt at booke lokaler til øvning med deltagelse af eksterne personer i forbindelse med forberedelse af eksamener, der indebærer performance og værkfremlæggelse. Bemærk at booking af lokaler til øvning med eksterne deltagere kun må ske gennem studieadministrationen ved at sende en mail til Ditte ( ) med oplysninger om, hvilken eksamen der øves til, og hvem der skal medvirke.

Om indrejse

Siden 9. januar 2021 er der i Danmark indført indrejseforbud for passagerer fra hele verden, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19 test, der er højest 24 timer gammel. De generelle anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark er ligeledes skærpet, og det er ikke længere et anerkendelsesværdigt formål at være studerende i Danmark. Hvis du er studerende med bopæl i Danmark, kan du dog fortsat rejse ind i landet, og studerende bosat i grænselandet (Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands län) kan også stadig rejse ind i landet, hvis de kan fremvise en negativ Corona-test, der er foretaget maksimalt 24 timer før indrejsen. Du kan orientere dig om de gældende regler for indrejse på coronasmitte.dk.

Hvornår skal jeg bære mundbind på RMC?

Alle skal bære mundbind indenfor på RMC, når man bevæger sig rundt og opholder sig på gangene og fællesområderne, herunder når man går og står i kantinen. Du skal ikke have mundbind på, når du sidder ned i kantinen og når du deltager i undervisning og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter som møder og øvning. Kravet om mundbind gælder heller ikke på RMC's udendørsområder. Du kan læse mere om brug af mundbind og værnemidler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i risikogruppe?

Hvis du er i risikogruppe, skal du kontakte konservatoriet for at lave en aftale om at følge undervisningen hjemmefra.

Hvornår må jeg IKKE komme på RMC?

 1. Hvis du har symptomer, som giver mistanke om COVID-19 (feber, hovedpine, tør hoste, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter (se i øvrigt: Symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen))
 2. Hvis du er testet positiv for COVID-19
 3. Hvis du har været nær kontakt til en bekræftet smittet og endnu ikke er testet (se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen)
 4. Hvis du bor tæt sammen med en person, som har symptomer på COVID-19 og som afventer testresultat

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer, som giver mistanke om COVID-19?

Hvis du har symptomer, som give mistanke om COVID-19 skal du:

 1. Give RMC besked hurtigst muligt, så konservatoriet kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå smittespredning (skriv til sekretariatschef Niki Corfixsen)
 2. Gå i selvisolation – bliv hjemme
 3. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 4. Vær særligt opmærksom på rengøring
 5. Ring til din læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test, også ved milde symptomer

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver konstateret smittet med COVID-19?

Uanset om du er blevet henvist til test, fordi du har symptomer, eller fordi du er nær kontakt, skal du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring

Hvornår kan jeg komme tilbage til RMC, efter jeg er blevet rask efter smitte med COVID-19?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

Hvad sker der, hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19?

Hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19, vil alle studerende og ansatte, som har deltaget i samme RMC-aktivitet som den bekræftede smittede, blive hjemsendt og blive bedt om at få foretaget en test. I vurderingen af, hvilke aktiviteter, der er omfattet af hjemsendelse, tages udgangspunkt i perioden fra 2 døgn før den smittede blev syg og frem til det tidspunkt, den smittede senest har opholdt sig på RMC. De omfattede aktiviteter er alene de aktiviteter – undervisning, møder, kurser, moduler, projekter – som RMC har tilrettelagt og som fremgår af Asimut. Af hensyn til reglerne om personfølsomme oplysninger, kan konservatoriet som udgangspunkt ikke dele navnet på den eller de person(er), som er bekræftet smittet.

Parallelt med hjemsendelse af berørte studerende og ansatte vil den smittede i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed foretage smitteopsporing og kontakte de personer, som den smittede i øvrigt vurderer at have været i nær kontakt til – herunder i forbindelse med egen øvning eller lignende, i fællesarealer, i kantinen, i gården mv. under den pågældendes ophold på RMC. Hvis du har været nær kontakt med en bekræftet smittet, vil du blive kontaktet og opfordret til at tage en test. Mens du venter på testresultatet bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Det gælder desuden generelt, at du – hvis du ikke er testet – må deltage i undervisningen på RMC igen én uge efter hjemsendelse.

Hvor mange test skal jeg tage?

Hvis du bliver kontaktet per mail eller telefonisk af konservatoriets ledelse med besked om, at du har deltaget i en aktivitet på RMC med en person, der er testet positiv for COVID-19, skal du kun tage én test. Vi anviser én test, fordi vi forventer, at du har overholdt sundhedsmyndighedernes og konservatoriets retningslinjer om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne samt har overholdt de bestemmelser om antallet af personer i konservatoriets lokaler, der fremgår i Asimut og plakater på dørene. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det i så fald vil være meget sjældent, at du vil kunne kategoriseres som en nær kontakt. Du skal kun tage to test, hvis du har haft nær kontakt med en COVID-19-smittet person.

Hvornår er JEG en nær kontakt?

Sundhedsstyrelsen har defineret nær kontakt som at du bor sammen med eller har haft direkte fysisk kontakt til en person, eller dennes sekreter, som er testet positiv for COVID-19. Nær kontakt er desuden tæt ansigt-til-ansigt kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter, f.eks. samtale.

Du er nær kontakt i perioden fra 48 timer før, personens symptomer startede, og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt. Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik taget den positive test. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Det er først, når en person, som du har været tæt på, er testet positiv for COVID-19, at du betragtes som nær kontakt, og IKKE hvis personen testes negativ eller INDEN personen har fået svar på test. Du er altså ikke selv en nær kontakt, hvis du har været tæt på en anden identificeret nær kontakt, som ikke selv er testet positiv for COVID-19. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Hvis du har været i kontakt med en smittet, skal du booke to test: Book tid til første test tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede. Book tid til anden test 2 dage efter den første test. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Får jeg registreret fravær, hvis jeg er hjemme som følge af COVID-19?

Hvis du er syg af symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller af bekræftet COVID-sygdom, så du ikke er i stand til at følge undervisningen, skal du melde dig syg efter de gældende procedurer. Dit fravær vil være legitimt.

Hvis du er hjemsendt og afventer testresultat eller hvis du er i selvisolation med milde eller ingen symptomer, vil underviserne gøre hvad de kan for at du kan følge med i undervisningen hjemmefra – enten online eller på andre relevante måder. Du vil ikke blive registreret fraværende. RMC kan ikke garantere, at undervisningen altid vil være tilgængelig online, men vil bestræbe sig på, at holde dig "i loopet" så vidt som overhovedet muligt.