Retningslinjer til studerende for håndtering af COVID-19 på RMC

Denne side er senest opdateret med de gældende retningslinjer 22. september 2020.

Baggrund

Smitten er stigende i Hovedstadsområdet, og der er derfor vedtaget en række restriktioner i København og en række omegnskommuner. For alle uddannelsessteder i Kulturministeriet beliggende i København gælder det, at undervisningen ikke er lukket ned. Undervisningen kan foregå ved fysisk fremmøde efter de i øvrigt gældende retningslinjer, som allerede er blevet meldt ud. De fleste teknisk-administrative medarbejdere arbejder hjemmefra. Dog er medarbejderne i Udlån og en medarbejder fra studieadministrationen på arbejde på RMC for at understøtte uddannelsesopgaven. Ledelsen er også til stede – på skift.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i risikogruppe?

Hvis du er i risikogruppe, skal du kontakte konservatoriet for at lave en aftale om at følge undervisningen hjemmefra.

Hvornår må jeg IKKE komme på RMC?

 1. Hvis du har symptomer, som giver mistanke om COVID-19 (feber, hovedpine, tør hoste, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter (se i øvrigt: Symptomer på COVID-19))
 2. Hvis du er testet positiv for COVID-19
 3. Hvis du har været nær kontakt til en bekræftet smittet og endnu ikke er testet (se i øvrigt: Nær kontakt)
 4. Hvis du bor tæt sammen med en person, som har symptomer på COVID-19 og som afventer testresultat

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer, som giver mistanke om COVID-19?

Hvis du har symptomer, som give mistanke om COVID-19 skal du:

 1. Give RMC besked hurtigst muligt, så konservatoriet kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå smittespredning (skriv til sekretariatschef Niki Corfixsen)
 2. Gå i selvisolation – bliv hjemme
 3. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 4. Vær særligt opmærksom på rengøring
 5. Ring til din læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test, også ved milde symptomer

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver konstateret smittet med COVID-19?

Uanset om du er blevet henvist til test, fordi du har symptomer, eller fordi du er nær kontakt, skal du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring

Hvornår kan jeg komme tilbage til RMC, efter jeg er blevet rask efter smitte med COVID-19?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

Hvad sker der, hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19?

Hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19, vil alle studerende og ansatte, som har deltaget i samme RMC-aktivitet som den bekræftede smittede, blive hjemsendt og blive bedt om at få foretaget en test. I vurderingen af, hvilke aktiviteter, der er omfattet af hjemsendelse, tages udgangspunkt i perioden fra 2 døgn før den smittede blev syg og frem til det tidspunkt, den smittede senest har opholdt sig på RMC. De omfattede aktiviteter er alene de aktiviteter – undervisning, møder, kurser, moduler, projekter – som RMC har tilrettelagt og som fremgår af Asimut. Af hensyn til reglerne om personfølsomme oplysninger, kan konservatoriet som udgangspunkt ikke dele navnet på den eller de person(er), som er bekræftet smittet.

Parallelt med hjemsendelse af berørte studerende og ansatte vil den smittede i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed foretage smitteopsporing og kontakte de personer, som den smittede i øvrigt vurderer at have været i nær kontakt til – herunder i forbindelse med egen øvning eller lignende, i fællesarealer, i kantinen, i gården mv. under den pågældendes ophold på RMC. Hvis du har været nær kontakt med en bekræftet smittet, vil du blive kontaktet og opfordret til at tage en test. Mens du venter på testresultatet bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Det gælder desuden generelt, at du – hvis du ikke er testet – må deltage i undervisningen på RMC igen én uge efter hjemsendelse.

Får jeg registreret fravær, hvis jeg er hjemme som følge af COVID-19?

Hvis du er syg af symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller af bekræftet COVID-sygdom, så du ikke er i stand til at følge undervisningen, skal du melde dig syg efter de gældende procedurer. Dit fravær vil være legitimt.

Hvis du er hjemsendt og afventer testresultat eller hvis du er i selvisolation med milde eller ingen symptomer, vil underviserne gøre hvad de kan for at du kan følge med i undervisningen hjemmefra – enten online eller på andre relevante måder. Du vil ikke blive registreret fraværende. RMC kan ikke garantere, at undervisningen altid vil være tilgængelig online, men vil bestræbe sig på, at holde dig "i loopet" så vidt som overhovedet muligt.