Vigtigt at vide om optagelse

Ansøgning til rmc

Alle ansøgere skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system. 

Ansøgningsfristen til alle bachelor- og solistuddannelser på RMC er d. 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen den førstkommende hverdag kl. 23:59 CET. 

Ansøgningsfristen til alle kandidatuddannelserne på RMC er d. 28. februar 2019 kl. 23:59 CET.

Det er ikke muligt at oprette eller færdiggøre en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb.

ANSØGNINGSGEBYR VED ANSØGNING TIL BACHELOR- OG SOLISTUDDANNELSERNE

Ansøgere til bachelor- og solistuddannelserne ved RMC skal betale et ansøgningsgebyr på 500 DKK. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan ikke refunderes efter ansøgningsfristens udløb.

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning. RMC dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med betalingen.

Hvem kan søge om optagelse?

Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge om optagelse på Rytmisk Musikkonservatorium. Der er ingen aldersgrænser for ansøgere og du kan søge et ubegrænset antal gange. Du kan også søge om optagelse på flere konservatorier.

Du kan godt søge ind på flere uddannelser på RMC samtidigt. Det kræver, at du laver flere ansøgninger i Varbi Admission-system (og betaler gebyret på 500 kr for hver ansøgning på solist- og bacheloruddannelser). Optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

Hvis du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, kan du stadig søge om optagelse, da loven om begrænsning af dobbeltuddannelse (det såkaldte uddannelsesloft) ikke gælder for adgang til RMC og de øvrige kunstuddannelser under kulturministeriet. (Bemærk dog at loven gælder den anden vej; hvis du gennemfører en uddannelse fra RMC, må du vente seks år, før du bagefter kan tage en anden dansk tilsvarende videregående uddannelse uden for kulturministeriets område).

ADGANGSKRAV TIL UDDANNELSERNE

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion er der ingen krav om fx en gymnasial uddannelse. Du bliver udelukkende bedømt på din optagelsesprøve.

Ansøgere til bacheloruddannelsen i Music Management skal have afsluttet en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelseseksamen (eux) eller kunne dokumentere en tilsvarende, afsluttet udenlandsk uddannelse. Der gives ikke dispensation fra dette krav. Vi anbefaler endvidere, at ansøgere har bestået engelsk og matematik på minimum B-niveau.

For at søge ind på en kandidatuddannelse skal du have bestået en relevant bacheloruddannelse fra enten RMC, et andet dansk musikkonservatorium eller et udenlandsk musikkonservatorium.

Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidat- eller solistuddannelse på et dansk eller udenlandsk konservatorium eller Operaakademiet, kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en kandidat- eller solistuddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen. 

Solistuddannelserne henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

På siderne for de enkelte uddannelser kan du læse mere om optagelsesprøvens form og indhold for hver enkelt uddannelse.

Det er ikke muligt at gå til prøve via Skype eller anden form for streaming.

hvis du har flere spørgsmål

RMC afholder informationsmøde om konservatoriets bachelor- og solistuddannelser i november måned. Møderne foregår på RMC og er åbent for alle interesserede. Den præcise mødedato vil blive annonceret her på hjemmesiden i slutningen af september måned.

Hvis du har spørgsmål og du ikke kan finde svaret på hjemmesiden, kan du kontakte uddannelseskoordinatoren. Kontaktinformation findes under den enkelte uddannelse.

ansøgning til flere uddannelser

Ansøgning og optag til uddannelserne er ikke koordineret med lignende uddannelser på andre danske konservatorier. Ansøgere til uddannelserne bliver således ikke automatisk videresendt til andre musikkonservatorier, hvis de ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på andre konservatorier end RMC, skal du derfor også søge ind hos dem. Oplysninger om hvor og hvordan finder du på de enkelte konservatoriers hjemmeside. 

Du kan godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

VENTELISTEPLADSER

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af det begrænsede antal studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juli kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG i ansøgning og til optagelsesprøven

Ansøgninger accepteres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelserne Komposition, Musikproduktion, Musiker og kandidatuddannelserne Music Performance, Music Education og Nordic Master: The Composing Musician gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor ansøgeren ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Optagelsesprøven til kandidatuddannelsen European Jazz Master og solistuddannelserne gennemføres altid på engelsk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen Music Management gennemføres altid på dansk.

Se mere om RMC’s sprogpolitik HER.

ØKONOMI SOM STUDERENDE PÅ RMC

Det koster et gebyr på 500 DKK at søge ind på en bachelor- eller solistuddannelse. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes.

Alle uddannelser på RMC er godkendt til SU.

Det er gratis for danske studerende og studerende fra EU og EØS-lande at studere på RMC. For studerende fra lande uden for EU og EØS, se mere HER.

I forbindelse med studierejser og studieophold i udlandet, kan der være egenbetaling.

Studerende på Music Management-uddannelsen skal bruge en tidssvarende bærbar computer til brug for undervisningen, og må regne med at bruge 1-5.000 kr. hvert semester til køb af faglitteratur.

Uddannelserne på RMC er fuldtidsstudier med mødepligt. Aktiviteter på uddannelsen kan blive lagt både dag, aften og weekender. Du kan derfor ikke forvente at kunne passe en aktiv karriere ved siden af studieforløbet. Til gengæld er der rig lejlighed til, at du kan udfolde dig på RMC. Erhvervsarbejde ved siden af studiet bør kun være i begrænset omfang.

MERIT FOR TIDLIGERE STUDIER

Hvis du bliver optaget på RMC, har du pligt til at oplyse, om du har været indskrevet på videregående uddannelse tidligere, og hvilke fag eller kurser, du evt. har bestået. Dette er nødvendigt, da RMC skal foretage en konkret faglig vurdering af, om du kan få merit for et eller flere elementer i uddannelsen.

ANTAL ANSØGERE OG studiepladser I 2018

  Ansøgere Studiepladser
BA, Musiker 240 16
BA, Komponist 281 10
BA, Musikproduktion 110 6
BA, Music Management 86 6
KA, Music Creation 40 8
KA, Music Education 4 6
KA, Music Performance 50 15
KA, European Jazz Master   2
KA, Nordic master: The Composing Musician   2
Solist, Instrumental/Vokal 17 3
Solist, Komposition 8

2